El mapeo de conflictos: técnica para la exploración de los conflictos

Aquest llibre presenta el mapatge de conflictes com a proposta d'anàlisi. Es tracta de mostrar al professional una tècnica que li permeti diagnosticar com està construït el conflicte i establir-ne possibles escenaris futurs. L'autor presenta un procés d'intervenció amb un exemple concret que es fa servir transversalment al llarg dels capítols.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Autor: 
Raúl Calvo Soler
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Castellà