Eina per redactar un Pla de gestió de dades de recerca

Vídeo que explica què és i com utilitzar l’eina Pla de gestió de dades de recerca.

Llicència: 
Gratuït