eiNa DMP - Pla de gestió de dades de recerca

Aquesta eina, creada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, t’ajudarà a redactar el pla de gestió de dades de recerca.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
English