Memento Inmobiliario

Aquesta guia és un manual exhaustiu sobre dret immobiliari. Incorpora tota la informació necessària sobre l'immoble, des del plantejament fins a la comercialització i gestió, amb totes les novetats normatives estatals i autonòmiques, doctrinals i jurisprudència. Aquesta guia pot ser útil des del punt de vista de la fiscalitat i el registre dels immobles.
 

Llicència: 
Pagament