Pràctic Administratiu General

Una obra de referència sobre els aspectes principals de la part general del dret administratiu. Inclou informació sobre classes d'actes administratius, comunicacions i notificacions; el concepte de silenci administratiu; òrgans; l'Administració General de l'Estat; continguts per comunitat autònoma; procediments, o contractació pública.

 

Llicència: 
Pagament