DORA - Declaració de San Francisco sobre l’avaluació científica

La Declaració de San Francisco sobre l’avaluació científica (DORA) promou un canvi en el sistema d’avaluació de la recerca que es basa en el factor d’impacte. Reclama, per tant, que calen altres mitjans d’avaluació de la recerca i dels investigadors, posant èmfasi en la qualitat de la recerca i no en la seva publicació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2018
Idioma: 
English