Do Facebook and video games promote political participation among youth? Evidence from Singapore

L'estudi es duu a terme entre un grup de joves de Singapur i es comprova que l'ús de Facebook n'incrementa la participació política, cosa que no es produeix en l'entreteniment en línia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Marko M. Skoric
Font: 
JeDEM - eJournal of eDemocracy & Open Government
Any de publicació: 
2011
Idioma: 
Anglès