Digital logic

L'eina bàsica per a l'anàlisi i el disseny de circuits digitals és l'àlgebra booleana. Aquest web explica amb senzillesa els principals aspectes a tenir en compte.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès