Digital Commons (Dimmons)

El programa de recerca Digital Commons (Dimmons) cobreix l’economia col·laborativa, les innovacions socioeconòmiques i la producció de domini públic. La línia de recerca central del grup està relacionada amb el domini públic i l’economia col·laborativa, amb la perspectiva de la cocreació de polítiques i la innovació metodològica. Més concretament, el domini públic com a forma organitzativa de producció (producció d’iguals basada en el domini públic o CBPP).

Llicència: 
Gratuït