A dictionary of Human Geography

Guia detallada de tots els aspectes de la geografia humana, inclosos els culturals, socials, de desenvolupament econòmic, polítics i la geografia de la salut. Ofereix entrades clares i accessibles com els acrònims, les organitzacions i els termes bàsics de les biografies, els conceptes i els principals períodes i escoles en la història de la geografia humana.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Oxford University Press
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès.