A dictionary of environment and conservation

El Dictionary of environment and conservation tracta sobre aspectes científics i socials a l'entorn dels principals pensadors, tractats, moviments, organitzacions, conceptes i teories. El seu àmbit temàtic cobreix àmbits de desenvolupament sostenible, biodiversitat i ètica ambiental.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Oxford University Press
Any de publicació: 
2007
Idioma: 
Anglès.