Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación

L'obra se centra en el nucli temàtic que abraça les disciplines i àrees de bibliografia, biblioteconomia, arxivística, tecnologies de la informació i la seva aplicació en altres disciplines. Aquest diccionari representa un treball meticulós degudament documentat que constitueix un excel·lent instrument d'orientació i consulta. És imprescindible per a estudiants i professionals que s'esforcen per ampliar i millorar els seus coneixements en les ciències de la documentació.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
José López Yepes
Proveïdor: 
Madrid : Síntesis
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
espanyol