Diccionario de política

L'objectiu d'aquest diccionari és brindar als lectors no especialitzats (estudiants, lectors de diaris, assistents a conferències, discursos, debats, etc.), una explicació i interpretació senzilla dels conceptes principals que formen part del discurs polític, la seva evolució històrica, el seu ús actual, conceptes afins o antitètics, com també els autors i obres més significatius. Aquesta edició amplia i actualitza la bibliografia i s'hi incorporen termes referits a la situació llatinoamericana.

 

Llicència: 
Pagament