Deliberation or Self-presentation?: Young People, Politics and Social Media

L'autora afirma que s'observa un augment de la participació en activitats polítiques per part de la joventut, que es reafirma en les seves conviccions en les deliberacions que es produeixen mitjançant les noves vies de comunicació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Tanja Storsul
Font: 
Nordicom Review
Any de publicació: 
2018
Idioma: 
Anglès