Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo és l'encarregat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans pot supervisar l'activitat de les administracions públiques. A la seva web pots accedir a tota la informació, publicacions (informes i recomanacions) i serveis en línia per formular queixes.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català, castellà, gallec, euskera, anglès i francès.