Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

Declaració adoptada el 1998 per la Organització Internacional del Treball (OIT; en anglès, ILO) sobre el respecte i la defensa dels valors humans fonamentals en el marc economicosocial.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
OIT-ILO
Any de publicació: 
1998
Idioma: 
Castellà, anglès i francès.