Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A regional perspective

El  llibre sintetitza els problemes, els reptes i les pràctiques globals i regionals relacionats amb el patrimoni cultural i el turisme, especialment en els països menys desenvolupats. La importància de la conservació i la gestió del patrimoni cultural s'ha constatat amb un nombre creixent de turistes que visiten llocs d'interès cultural. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès