Cultura y Educación

Revista internacional que admet treballs de reflexió, d'investigació educativa i experiències didàctiques degudament avaluats sobre els fenòmens educatius escolars, familiars i socials culturalment situats al llarg de totes les etapes vitals.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Castellà