Criminología ambiental: ecología del delito y de la seguridad

Exposició dels temes emergents en aquesta disciplina. S'analitzen temes com ara els patrons delictius assistits amb sistemes d'informació geogràfica, les propostes més rellevants d'anàlisi geogràfica orientades a la investigació de crims en sèrie, les peculiaritats ambientals de la cibercriminalitat o les claus etiològiques de la por del delicte.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Espanyol