CREA (Corpus de Referencia del Español Actual)

Cercador amb el qual es poden trobar paraules espanyoles actuals utilitzades en mitjans de comunicació escrits. El recurs és capaç de citar la font on es troba el terme o termes i contextualitzar-lo en les fonts trobades.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Real Académia de la Lengua Española: Banco de Datos (CREA)
Editor: 
Real Académia de la Lengua Española
Idioma: 
Espanyol