Convertidor de números a texto español - Números TIP

L’Institut Universitari d’Anàlisis i Aplicacions Textuals (IAtext) de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria ofereix un conversor de xifres a lletres: donada una xifra escrita amb nombres, el conversor l’ofereix escrita amb lletres, en espanyol, anglès, italià i alemany. És especialment útil per a recordar numerals difícils, com ara ordinals, multiplicatius, fraccionaris i romans , i també per a precisar-ne l’ortografia, sovint complexa.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Carreras-Riudavets, F
Rodríguez-Rodríguez, G
Hernández-Figueroa, Z
Arroyo-Herrero, L
Editor: 
Text & Information Processing Group (TIP)
Proveïdor: 
Universidad de la Palmas de Gran Canaria
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Espanyol
Format: 
web