Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

El Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) és una Corporació de Dret Públic que agrupa els 14 Col·legis d’Advocats d’àmbit català, amb la principal finalitat de la representació de l’Advocacia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Idioma: 
Català.