Computers in Human Behavior

Revista acadèmica dedicada a examinar l’ús dels ordinadors des d’una perspectiva psicològica. S’ocupa dels professionals de la psicologia i la psiquiatria que utilitzen els ordinadors per a la seva feina i de l’impacte psicosocial que aquests mateixos ordinadors causen en individus, en grups o en la societat en general.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Elsevier
Idioma: 
Anglès