Comparativa dels gestors Mendeley i Zotero

Recurs elaborat per la universitat de York on es comparen les principals característiques dels gestors bibliogràfics Mendeley i Zotero. 

Llicència: 
Gratuït