Com seria una ciutat no masclista? Especulacions sobre habitatge, disseny urbà i humans

Article de Dolores Hayden sobre com seria una ciutat dissenyada per dones.

 

Llicència: 
Pagament