Com a investigador, com pots treure profit de l'accés obert?

Guia per als investigadors per a treure profit de l'accés obert.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català