The Collection of Computer Science Bibliographies

Col·lecció de bibliografies que comprèn diversos temes sobre les ciències informàtiques. Setmanalment es dóna accés a nous documents, de manera que es disposa de la informació més recent. La base de dades recopila més de 3 milions de referències i citacions, entre les quals hi ha articles de revistes, simposis de conferències i informes tècnics.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Achilles, Alf-Christian
Idioma: 
Anglès