Ciutat i ciutadans del segle XXI

Aquest diàleg, que tingué lloc en el marc del Fòrum 2004, es va centrar en les problemàtiques i els desafiaments que portaran les megaurbs que es formen en l'actualitat i que acolliran el 60% de la població mundial abans del 2025. Hi va haver consens entre els ponents a l'hora de reclamar una presència més gran de les ciutats en els òrgans de decisió internacionals, més cessió de competències dels governs centrals als municipis i una millora de la col·laboració entre ells per tal de planificar la gestió i el futur de les ciutats del segle XXI.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Fòrum 2014
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
Català, castellà i anglès.