CIS: Centre d’Investigacions Sociològiques

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) és un organisme autònom que depèn del Ministeri de la Presidència. La funció principal del CIS és la de contribuir al coneixement científic de la societat espanyola.

Llicència: 
Gratuït