Cerca d'informació jurídica a internet (DOGC, BOE, CENDOJ, TC, ARANZADI, VLex i La Ley)

Desglossament de recursos d’informació disponibles en línia per a recuperar informació jurídica publicada als butlletins oficials i bases de dades, públiques i privades, especialitzades.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Català