Catálogo de datos de la Agencia Tributaria

Informació no reservada i dades estadístiques de l'àmbit tributari i duaner a l'Estat espanyol. Les dades es troben agrupades per sèries sobre: impostos especials, estadística de comerç exterior, comptes anuals en l'impost de societats, informes mensuals i anuals de recaptació tributària, mobilitat del mercat de treball en les fonts tributàries, estadística de l'impost de matriculació, estadística per partides de l'IVA, estadística per partides de l'impost sobre societats, estadística sobre declarants de l'impost de patrimoni, estadística de declarants de l'IRPF...

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Agencia Tributaria
Idioma: 
Espanyol.