The Business of media distribution. Monetizing Film, TV, and Video Content

Llibre electrònic sobre el negoci dels mitjans de comunicació. Mostra com tots els mercats relacionats amb la distribució dels mitjans de comunicació, (incloent-hi televisió, vídeo i internet) treballen junts per a finançar i maximitzar els beneficis de les produccions. 

Llicència: 
Gratuït