Cases on online and blended learning technologies in higher education: concepts and practices

Aquest llibre proporciona exemples de la vida real i les experiències dels involucrats en el desenvolupament i la implantació de la fusió del currículum de l'educació tradicional i la instrucció en línia. Un recurs important per als acadèmics, aquesta publicació proporciona una àmplia gamma dels dissenys més actuals, metodologies, eines i aplicacions en l'ensenyament de curs mixt.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2010
Idioma: 
Anglès