The 'Bit List' of Digitally Endangered Species

Una llista elaborada per la Digital Preservation Coalition que classifica els formats digitals de més a menys vulnerables i t'avisa de quan un d'aquests formats està “en perill d'extinció digital”.

Llicència: 
Gratuït