BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Revista especializada en informació i documentació.

 

Llicència: 
Gratuït