BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Revista especialitzada en informació i documentació.

Llicència: 
Gratuït