Biblioteconomía basada en la evidencia (Evidence-Based Librarianship): revisión bibliográfica y análisis de la literatura

Estudi que vol fer una cerca de la bibliografia existent i una anàlisi de la literatura en biblioteconomia basada en l'evidència.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Concepcion Campos Asensio
Inmaculada, Romero Palomar
Font: 
e-Lis
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Castellà