Behavioral and Mental Health Online

Amb més de 2.500 vídeos i gairebé 3.500 llibres, documents i transcripcions, aquest recurs és fonamental per a estudiar i ensenyar en les àrees de la salut mental i del comportament.

S’hi inclouen demostracions clíniques de salut mental, vídeos de sessions reals, documentals sobre la condició humana, transcripcions de psicoteràpia,obres de referència, experiments psicològics i molts recursos més.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
ProQuest