BBC News

Portal en anglès d’aquesta divisió de la BBC responsable de la informació d’actualitat. Ofereix notícies classificades per temàtica o per regió geogràfica. Les notícies són en format de vídeo, encara que també es pot accedir a les diferents emissores radiofòniques d’aquest grup de comunicació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
BBC
Idioma: 
Anglès