Association of Moving Image Archivists (AMIA)

Associació professional sense afany de lucre creada per a avançar en el camp dels arxius d’imatges en moviment per mitjà del foment de la cooperació entre individus i organitzacions relacionats amb l’adquisició, la descripció, la conservació i l’exhibició i ús de materials d’imatges en moviment.

Llicència: 
Gratuït