Asian Studies Review

Asian Studies Review és una revista sobre l’Àsia contemporània i moderna que tracta de temes com ara història, cultura, societat, llengua, política i religió de l'Àsia per mitjà de la publicació d'articles d'investigació, ressenyes de llibres i articles de revisió.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès