Aranzadi

La base de dades Aranzadi, distribuïda per Westlaw.es. permet trobar disposicions legals vigents o derogades, jurisprudència, convenis col•lectius, propostes de llei, doctrina i notícies de premsa. Tot això a escala autonòmica, estatal i europea.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Oberta de Catalunya
Any de publicació: 
2010
Durada del vídeo: 
1:22
Idioma: 
Català