APOLLINAIRE, Guillaume (1913). Manifiesto del cubismo

En aquest manifest es realitza un ideari i la primera classificació dels tipus de cubisme.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Guillaume Apollinaire
Font: 
TECNNE
Editor: 
Marcelo Gardinetti
Any de publicació: 
1913
Idioma: 
Espanyol