Antropología y turismo: ¿nuevas hordas, viejas culturas?

Quan un científic social es refereix al turisme fa referència a una activitat social, potser única, que ha estat capaç de estendre's per tots els racons del planeta en tan sols una trentena d'anys, i s'ha convertit en la força econòmica més important d'alguns països i regions. Quan un antropòleg fa el mateix, al·ludeix directament al fenomen que ha estat capaç de transformar, desestructurar o, en últim terme, reorganitzar grups socials, poblacions i cultures d'índole molt diversa. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà