Alimentación, trabajo y género. De cocinas, cocineras y otras tareas domésticas

Article que analitza com, culturalment, les tasques domèstiques d'alimentació s'han anat atribuint a tasques femenines i com l'entrada d'electrodomèstics i venda de productes precuinats en el mercat han fet disminuir el temps que es dedica a cuinar.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Autor: 
Mabel Gracia-Arnaiz
Font: 
Dialnet
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Castellà