The Academy of Management Review

The Academy of Management Review és una revista científica revisada per experts acadèmics sobre direcció, administració i gestió. És considerada una de les principals revistes en temàtiques d'empresa i administració. 

Llicència: 
Pagament