1611: Revista de Historia de la Traducción


Publicació editada per la UAB que s'interessa per la història de la traducció amb l'objectiu de mostrar els escenaris rellevants del món hispànic a través de traduccions àrabs del segle IX; treballs filològics hebreus del segle X; versions al castellà i al català de la baixa edat mitjana; polèmics documents i traduccions precises i poètiques d'avui dia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Castellà