«Do we know what we really mean by health», Alejandro R. Jadad, simposi Transform de la Mayo Clinic (2012)

El Dr. Jadad exposa els seus pensaments entorn del significat real del terme salut. Transform és el nom que la Mayo Clinic for Innovation dona al congrés anual que fa sobre el tractament de la salut. Hi participen professionals que ens demostren que hi ha més àrees, a part de la medicina, que tenen repercussió en l’emergent camp de la salut, com el disseny, l’economia, la cultura i la tecnologia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Mayo Clinic
Durada del vídeo: 
28:05
Idioma: 
Anglès
Format: 
Vídeo