Projectes experimentals

Les exploracions audiovisuals han fet possibles projectes experimentals (en versió beta o en diferents fases de desenvolupament) que ofereixen presentacions innovadores i accés en línia a materials sonors, d’imatges o altres tipus de materials audiovisuals.

 

Projectes experimentals

Mapa sonor del món per a investigar com ens influeixen els sons que ens envolten en la nostra vida quotidiana.
El projecte OpenLives digitalitzarà i publicarà materials que documenten les experiències dels emigrants espanyols.
Ofereix accés públic a milers de vídeos cinematogràfics i televisius en dinou llengües diferents.