Projectes de recerca referents

En aquest apartat trobareu projectes de recerca relacionats amb la recerca i la innovació responsables (RRI) tant de la UOC com externs a aquesta institució.

Projectes de recerca UOC

Perform
Projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020.
Cuidar
CUIDAR és un projecte de recerca finançat per la Comissió Europea d’Acció de Coordinació i Suport de l’Horitzó 2020
Beconnect Home
Projecte finançat pel Pla nacional R+D+I del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO).
GenPORT
Portal de temes de gènere en l’àmbit científic que conté bones pràctiques, eines i recursos.
OPENeHEALTH Parkinson
Programa d’innovació oberta que té la missió de millorar la vida del pacient de Parkinson mitjançant la música.

Projectes de recerca externs

Great
Projecte finançat pel setè Programa marc (FP7).
Res-AGorA
Projecte finançat pel setè Programa marc (FP7) amb l’objectiu de desenvolupar un marc normatiu per l’RRI.
PrOGReSS
Projecte finançat per FP7, PROmoting Global REsponsible research and Social and Scientific innovation.
Responsibility
Projecte per a desenvolupar un observatori virtual per a millorar la interacció dels resultats de recerca.
Responsible-Industry
Projecte que explora com les empreses privades poden dur a terme les seves activitats d'RRI.
RRI Tools
Què és l’RRI? Descobreix què significa l’RRI, per què és important i com es pot fomentar.
HEIRRI
Projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020.
FoTRRIS
Projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020.