Producció científica en accés obert

Servei amb què t'assessorem sobre com es publica en accés obert al repositori institucional de la UOC, O2.

Drets d’autor i polítiques editorials

Les versions dels articles que es poden dipositar en accés obert són les següents:

  • La publicació d’una còpia dels articles (publicats i revisats).
  • La publicació de la versió enviada (preprint), acceptada (postprint) o publicada (pdf de l’editorial).
  • L’accés a les publicacions amb possibilitat d’accés gratuït, accés embargat o accés restringit.

Com a autors, quan se signa un contracte amb una editorial, sovint se cedeixen en exclusiva els drets d’explotació (reproducció i distribució) de l’obra. És el que es coneix com el copyright transfer i implica que, sense el permís de l’editor, els autors no poden difondre l’obra en cap altre canal.

Per a conservar els drets d’ús i explotació de les vostres publicacions i perquè pugueu fer-ne còpies, distribuir-les i fer-ne obres derivades, podeu utilitzar diversos models d’addendes o contractes: 

Si voleu dipositar un treball publicat prèviament en una revista abans d’incloure-la a l’O2 heu de conèixer les condicions en què s’han cedit els drets a l’editor. Si bé moltes editorials permeten la difusió de l’edició preliminar o preprint (l’esborrany del text abans de la revisió) als repositoris institucionals, d’altres no ho permeten.

Per a conèixer les polítiques de publicació de les editorials de revistes científiques, podeu consultar les bases de dades següents:

 

Articles, capítols i parts de llibres, conferències, etc.

Els investigadors, professors o consultors de la UOC poden dipositar a l’O2 els articles, capítols o parts de llibres, conferències, etc. que hagin produït en el marc de la seva activitat de recerca a la Universitat.

La Guia per a dipositar materials de recerca indica els passos que cal seguir per a fer aquest dipòsit.